Địa chỉ công ty

Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam
Lầu 9, Tòa nhà IPC
1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.HCM

Tel: +84 8 3930 7273

Gửi tin nhắn

Theo dõi bản tin Gyproc

Gyproc-Vĩnh Tường cung cấp hàng loạt các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng. Từ giai đoạn thiết kế, khách hàng sẽ được tư vấn để chọn sản phẩm hay hệ thống phù hợp với hiệu quả chi phí cao.  Gyproc-Vĩnh Tường còn cung cấp các bản vẽ hệ thống chi tiết giúp giảm thiểu các vấn đề có thể phát sinh ở những giai đoạn sau. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể thực hiện các buổi huấn luyện ngay tại công trình hay tại công ty.

Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn cần bất cứ hỗ trợ kỹ thuật nào.

Số điện loại liên hệ: +84 283930-7273 (ext 304) Hoặc Hotline 18001218

Tư vấn kỹ thuật Tel: 08-3930-7273 (EXT 304)